วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  1.Choose between Activity 1or2 pages 68 and explain it into your blogger

 

  กิจกรรม:ให้นักเรียนกำหนดปัญญาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

ตอบ        การเตรียมตัวไปโรงเรียน

              รายละเอียดของปัญหา: การเตรียมตัวไปโรงเรียน

              การวิเคราะห์: ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน

              การออกแบบขั้นตอนวิธี: 1.นาฬิกาปลุกดัง

                                              2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเทอมหรือไม่

                                                          -ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ให้นอนหลับต่อ

                                                          -ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเช้า 

                                              3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้าน

                                                          -ถ้าตกให้พกร่มไปโรงเรียน แล้วทำตามข้อ 4.

                                                          -ถ้าไม่ตกให้ทำตามข้อ 4.

                                              4.ออกไปโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น